نمونه تاثیری روی جواب ازمایش نمیذاره .ازمایش شما از نظر تعداد و حرکت اختلال داره و …


 • سلام آقای دکتر. بنده چند روز پیش آزمایش اسپرم دادم ولی اصلا تحریک نمی شدم و به زور و بدون نعوذ آلت آب منی را آورده و تحویل آزمایشگاه دادم. آیا این باعث تغییر در نتیجه آزمایش می شود؟ به عبارتی آیا باید اسپرم در حالت نعوذ آلت و تحریک جنسی به دست آمده باشد؟
  نتیجه به این شکل بود:

  specimen data:

  volume 3.5 ml
  color Milky
  liquification 30 min
  pH 8
  mucus none

  Mobility:
  Count M/ml 7
  Rapid progressive 0%
  Progressive 23.1%
  Non prpgresive 15.4%
  NON Motile 61.5%
  Round cell 1.1

  Microscopy:
  Leucocytes 2-3
  Erythrocytes 3-4
  Morphology:
  normal 35%
  pathology 65
  head pathology 65
  TZI 1

  مقدار اسپرم کم بوده و تحرک آنها بسیار کم است. از نظر شکل هم سر اسپرم ها مشکل دارد. آیا اینها بخاطر نوع آمدن آب منی بوده و یا شاید به دلیل واریکسول یا چیز دیگری باشد؟
  با تشکر از حسن توجه حضرتعالی

  لینک به نظر