لخته خون وجود دارد که به صورت خورده شیشه شده ایا شما این کار را انجام …


  • سلام پشت پلک مقداری لخته خون وجود دارد که به صورت خورده شیشه شده ایا شما این کار را انجام میدهید

    لینک به نظر