سلام .جناب دکتر جواب ام ار ای مادرم هست میشه بگین نتیجش چیه؟ …