سلام ببخشید من شوهرم زخم عمیق چاقو داره و به مسکنم حساسیت داره چطوری میتونم دردشو کم کنم؟؟؟؟ …


  • سلام ببخشید من شوهرم زخم عمیق چاقو داره و به مسکنم حساسیت داره چطوری میتونم دردشو کم کنم؟؟؟؟

    لینک به نظر