کمرتان به پا انتشار دارد باید ام ار ای بگیرید و معاینه بشید شاید این نشانه …


  • سلام دکترمن ۲۷سالمه ۲تاسزارین پشت هم داشتم دومی ۴سال پیش اولی هم ۶سال پیش حالااحساس میکنم طرف راست پایین شکمم یه چیزی فرومیره وکمردرددارم طرف راست که به پای راستم میزنه علتش چیه

    لینک به نظر