دکتر من باردارم قبل از بارداری اصلا صورتم عادت به هیچ گونه جوشی نداشت ولی در …


  • سلام خوب هستید آقای دکتر من باردارم قبل از بارداری اصلا صورتم عادت به هیچ گونه جوشی نداشت ولی در ماه سوم بارداری غذای تند میخوردم و استرس تو زندگی هم داشتم بعد به دلیل گرمی که در بدنم احساس میکردم عرق کیالک و کاسنی میخوردم که صورتم شروع کرد به جوش زدن وحشتناک جوش میزد توی مسافرت که بودم رفتم اصفهان اونجا دکتر پوست بهم ماده الکلی دادن که ظهر تا ظهر بزنم و یه پمادم برای شب دادن و یه ضد آفتاب خیلی بهتر شد ولی هر وقت استرس میگیرم صورتم دوباره شروع میکنه به جوش زدن الان لکش مونده با هنوز جوشا هم هست که شبیه گرمی هست بعد از این داروها رفتم یه دکتر دیگه که بهم ژل اکتی پور با صابون بچه که شب ژل میزدم بعد صبح با صابون میشستم بعد از دو روز دیدم صورتم شروع کرد به جوش زدن الان تو ماه هفتم بارداریم صورتم خیلی داغون خواهش میکنم راهنماییم کنید

    لینک به نظر