رو نباید به کجای صورت تزریق کرد..؟؟؟ یعنی اطراف چشم ولب نباید استفاده کرد..؟؟؟ وبرا پرتر شدن صورت …


  • سلام دکتر
    ببخشید بوتاکس رو نباید به کجای صورت تزریق کرد..؟؟؟
    یعنی اطراف چشم ولب نباید استفاده کرد..؟؟؟
    وبرا پرتر شدن صورت چه راهی وجود داره ..؟؟ایا گونه گذاشتن راه حل خوبی هست..؟؟؟وقیمتش چند است…؟؟؟

    لینک به نظر