پوست بدنم جوش پوست مرغی میشود یکبار هم در شهرستان به دکتر مراجعه نمودم ولی متاسفانه …


  • باسلام مدتی است روی پوست بدنم جوش پوست مرغی میشود یکبار هم در شهرستان به دکتر مراجعه نمودم ولی متاسفانه نه تنها خوب نشده بلکه بیشتر هم شده لطفا راه درمانی را راهنمایی فرمایید و در صورت امکان آدرس مطبتا ن را بدهید تا مراجعه نماییم

    لینک به نظر