یمدت هست گوشه لبم پوستش نازک شده و قرمز و اطراف این قسمت ملتهب دونه های …


  • با سلام من یمدت هست گوشه لبم پوستش نازک شده و قرمز و اطراف این قسمت ملتهب دونه های ریز زرد رنگ .علت چی هست؟ آیا نیاز هست مراجعه کنم ؟

    لینک به نظر