از زحمات بی دریغتان برای عمل عمویم بی نهایت سپاسگذارم واز خداوند متعال توفیق روزافزون برایتان …


  • با سلام وخسته نباشی از زحمات بی دریغتان برای عمل عمویم بی نهایت سپاسگذارم واز خداوند متعال توفیق روزافزون برایتان خواستارم.

    لینک به نظر