خدمت جناب دکار طبیب خویی بابت جراحی مادرم کمال تشکر را دارم ودستای مقدسه شما را …


  • باعرض سلام وخسته نباشید خدمت جناب دکار طبیب خویی بابت جراحی مادرم کمال تشکر را دارم ودستای مقدسه شما را میبوسم

    لینک به نظر