به دادم برس من بعد زایمان سزارین نمیتونم صاف بنشینم یا بایستم دارم قوز در میارم …


  • سلام
    آقای دکتر توروخدا به دادم برس من بعد زایمان سزارین نمیتونم صاف بنشینم یا بایستم دارم قوز در میارم ۳۴ سال دارم بخدا خیلی درد دارم نمیتونم پسرمو بغل کنم قبل زایمان ۶۰ بودم موقع زایمان ۹۰ شدم بیهوشی هم بودم کمکم کن

    لینک به نظر