اولش بخدا بعدش شماست بابام رو شما قراره جراحی کنین .جراحی تومورمغزی خوش خیم خطرناکه؟توروخداجواب بدین …


  • سلام آقای دکتر امیدمون اولش بخدا بعدش شماست بابام رو شما قراره جراحی کنین .جراحی تومورمغزی خوش خیم خطرناکه؟توروخداجواب بدین خیلی نگرانشم

    لینک به نظر