منفی ۲ و سردتر ورزش میکنم انگشتان دستم فقط خیلی سرد بعد درد میگیره و رگه …


  • با سلام
    وقتی تو هوای منفی ۲ و سردتر ورزش میکنم انگشتان دستم فقط خیلی سرد بعد درد میگیره و رگه هایی از درد به سمت بازوها و گاهی قلبم میرسه. چند روز پیش براحتی پیاده روی و دو و چند حرکت با وسایل پارک بدون مشکلی انجام وبعد باز انگشتام خیلی سرد ولی این بار حالم هر لحظه حالم بدتر شد احساس فشار به قلب و بعد کم کم سرد شدن سر و نتوانستم بایستم به خونه که رسیدم یک نوشیدنی گرم خوردم بهتر شدم ولی تمام روز احساس خستگی میکردم و شاید یک درد خفیف در ناحیه سینه. ایا این علامت بدی هست چکار باید بکنم؟

    لینک به نظر