جناب محمودى لطفا تماس بگیرید …


  • سلام
    از استان قزوین هستم یه جونی داریم باید پیوند قلب انجام بده واهدائی هم براش پیدا نمیشه وضع مالی خیلی بدی دارن به هر شکل ممکنی که می تونید کمکش کنید

    لینک به نظر