ممنون از محبت حضرتعالى …


  • “مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی بدان که زندگی می کنی “
    جناب آقای دکتر صفا دشتی زاده عزیز
    ضمن تقدیر و تشکر از زحمات حضرتعالی در بهبودی عمل ( جراحی قلب باز) همسرم ، خداراشاکرم که اینگونه بندگانی را آفریده و آرزوی سلامتی روز افزون برایتان ازخداوند متعال خواهانم

    لینک به نظر