معدود دکترهایی هستند که با مریضشون همدردی می کنند و به عبارتی مریضشون رو از مرحله …


  • دکتر دشتی زاده از معدود دکترهایی هستند که با مریضشون همدردی می کنند و به عبارتی مریضشون رو از مرحله اول، تشخیص بیماری، معالجه و درمان کامل همراهی می کنند.
    ایشون جدا از تخصصشون در زمینه ارتباط برقرار کردن با دیگران، به خصوص مریضهاشون، زبانزد هستند.

    لینک به نظر