همکار و دوست و جراح زبردست و ایشان یکی از با اخلاقترین و متبحر در علم …


  • اقای دکتر دشتی زاده، همکار و دوست و جراح زبردست و ایشان یکی از با اخلاقترین و متبحر در علم پزشکی و جراحی قلب میباشند، به امید توفیق روزافزون برای ایشان

    لینک به نظر