خیلی مهم بود گوش دادن دقیقشون به شرح حالم و انجام معاینات و آزمایشات دقیق و …


  • آنچه که برای من خیلی مهم بود گوش دادن دقیقشون به شرح حالم و انجام معاینات و آزمایشات دقیق و تشریح شرایطم به زبانی کاملا قابل درک بود. ممنونم ازشون. ای کاش همه پزشکها همینطور برای بیماراشون وقت بذارن.

    لینک به نظر