و باخلاق و با حوصله و مهمتر از همه رابطه ی خوبی با بیمار برقرار میکنند. …


  • ایشون فوق العاده مجرب و باخلاق و با حوصله و مهمتر از همه رابطه ی خوبی با بیمار برقرار میکنند. امیدوارم تنشون سلامت باشه همیشه

    لینک به نظر