نباشین خانم دکتر پسر من ۴ماهشه خواب شبش خوبه ولی در طب روز خیلی کم میخوابه نهایت …


  • سلام خانم دکتر خسته نباشین
    خانم دکتر پسر من ۴ماهشه خواب شبش خوبه ولی در طب روز خیلی کم میخوابه نهایت ۳ ساعت به فواصل مختلف اونم روی پا به محض اینکه پایین میذارمش بیدار میشه.

    لینک به نظر