سلام اصلا باید دید چرا استفراغ میکند در این سن طبیعی نیست، وگرنه استفراغ بدبوست …