سلام خانم دکتر زود زود بهش شیر میدم ولی در کل زیاد شیر نمیخوره از خوردن امتناع میکنه …