که دکتر حاجی محمدی با تجویز دارو آن را برطرف کردند ولی دوباره این ناراحتی ایجاد …


  • باسلام،من ناراحتی پوستی داشتم که دکتر حاجی محمدی با تجویز دارو آن را برطرف کردند ولی دوباره این ناراحتی ایجاد شده ولی تاکنون هیچ دکتری نتوانستند مشکل را رفع کنند به همین جهت آدرس مطب ایشان را می خواهم.

    لینک به نظر