وبارها دکتر رفتم فایده نداشت.منا۲۹ازمشهد دارم میمیرم دیگه جونم به لب رسیده.دیگه امیدی واسه درمان ندارم.بدنموسرم بشدت …


  • سلام
    من ۱۰ساله افسردگی دارم.بارها وبارها دکتر رفتم فایده نداشت.منا۲۹ازمشهد
    دارم میمیرم دیگه جونم به لب رسیده.دیگه امیدی واسه درمان ندارم.بدنموسرم بشدت سنگینه.تاظهر میخابم ساعت دوبیدار میشم باز جلو تلویزیون ولو میشم.بهترین سالای عمرم رفت.هیچکاری ازم بر نمیاد.کارمم ازدست دادم.عصرا حالم بدتر میشه.راستش نمیدونم چرا اینطور شدم.همش بیقراروناامیدوناراحتم.حس میکنم دنیا واسم شده قد قوطی کبریتو یکی داره گلوموفشار میده نفس نمیتونم بکشم.از خونه میام بیرون بازم نمیشه.ده ساله من حتی لبخندم نزدم.شماروبجون عزیزتون قسم اگه بمن کمک کنید بزرگترین ثواب زندگیتونوکردید.برای من شما اخرینوتنهاترین راهید.کاش میدونستید واسه ادم فوق العاده شادوپرانرزی عین من ده سال غموغصه واسترسواضطرابوناارومی یعنی چی.من هیچ دردی جز بیماریم توزندگی ندارم.نمیفهمم چرادرمان نمیشم.شماروبه هرکی میبرستید واسم ایمیل بدیب منتظرم.ضمنا تشخیص یکی از دکترام دیس تایمیا بوده

    لینک به نظر