مریض شما هستم و به علت دوری از مشهد نتونستم به شما سر بزنم مشکل من …


  • درود آقای دکتر من مریض شما هستم و به علت دوری از مشهد نتونستم به شما سر بزنم مشکل من اینه که احساس میکنم روی خودم تسلط ندارم و احساس کرختی میکنم و در ارتباط با دیگران مشکل دارم بعضی موقع ها احساس میکنم صدام در نمیاد و نمیتونم خوب صحبت کنم در کل بگم نصبت به خودم احساس بدی دارم
    قبلا خوابم روز بوده قرص ظهرم که یک عدد لیتیوم باشه رو ساعت ۴ میخوردم و قرص لاموتریژن ۵۰ و ریسپریدن ۱ یک عدد و نصفی و لیتیوم یک عدد رو ساعت ۴ صبح میخوردم و این روند ادامه داشت و نصبت به خودم حس بهتری داشتم ولی الان که خوابم از دو هفته میشه به شب افتاده و قرص لیتیوم رو ظهر و بقیه رو شب میخورم احساس بد به خودم بیشتر شده و پشت گردنم هم خیلی درد میکنه با تشکر

    لینک به نظر