چندروزه کمرم گرفته اجازه نمیده راه برم وخمیده خمیده میرم چکارکنم؟ ۳۱سالمه و زایمان که کردم بدترشدم …


 • سلام
  من دیسک کمردارم الان چندروزه کمرم گرفته اجازه نمیده راه برم وخمیده خمیده میرم چکارکنم؟
  ۳۱سالمه و زایمان که کردم بدترشدم زایمانم طبیعی بود
  دکتر مغز و اعصاب بهم قبل عید که رفتم ملوکسیب ،امپول پردنیزولون و مسکن دیکلوفناک دادن
  تنگی کانال دارم و ۵ مهره از کمرم دیسک داره
  یه مدت اب درمانی کردم خوب شدالان باز کمرم گرفته جوری که خمیده راه میرم وقتی که دراز میکشم و بلند میشم باز کمرم میگیره

  لینک به نظر