نظر میرسه ربطی به گرفتن آب کمرتون نداره. باید برای کشف علت مشکلتون نوارعصب و عضله از …


  • سلام
    من یک سال پیش به خاطر تب و سر درد شدید مجبور شدن دکترا اب کمرمو بگیرن
    بعد پا درد گرفتم یک ماه بعدش خوب که شدم یه چند وقتیه که پام مرتب یهو قفل میشه یا مثل این که رگ به رگ میشه یا انگشتای پا میافته روی هم درد وحشتناکی میگیره
    رفتم ام ار ای گرفتم این جوابش میشه بگین چیه جوابش؟

    لینک به نظر