سلام احتمالا فرمی سردرد میگرنی دارید. بله با مراجعه به پزشک حتما بهبود می یابید. …