سلام بله بیماران صرع کودک و بزرگسال ویزیت می شوند …