با سلام میخاستم ببینم آقای دکتر بیماران صرع هم ویزیت می کنند یا نه؟ …