شیر ترشح میشوند ولی من سعی کردم کم عارضه تر ین و با کم ترین مقدار …


  • سلام
    اکثر دارو ها در شیر ترشح میشوند ولی من سعی کردم کم عارضه تر ین و با کم ترین مقدار رو انتخاب کنم. در صورت نیاز به پاسخ دقیق تر باید مجدد تشریف بیارید تا براساس چیزهایی که تو پرونده تون نوشتم جواب بدم.

    لینک به نظر