سلام احتمالا هر دو نوع سردرد رو داری ولی همون چیزی که بهت گفتم رو انجام بده …