با بعضی بو ها ام اذیت میشم شما گفتید چند روز همون اموکسی کلاو …