با بعضی بو ها ام اذیت میشم شما گفتید چند روز همون اموکسی کلاو …


  • بعد آقای دکتر من با بعضی بو ها ام اذیت میشم شما گفتید چند روز همون اموکسی کلاو هارو بخورم اگه خوب نشدم اون دارو هارو که شما دادید بخورم

    لینک به نظر