اومدم حضورتون بعد معاینه به من گفتین یا سینوستون هست یا میگرن بعد عکسم گرفته بودم …


  • دکتر جان من صبح اومدم حضورتون بعد معاینه به من گفتین یا سینوستون هست یا میگرن بعد عکسم گرفته بودم رو چک کردین فقط از من پرسیدین که با نور خورشید تشدید میشه دردتون یا نه که چون من این چند روز نرفته بودم به صورت مستقیم زیر نور افتاب گفتم نمیدونم بعد که رفتم دیدم تشدید میشه بعد بیشترم سمت چشم چپم . موردی که نداره همون یا میگرن هست یا سینوس؟
    (این سوال به خاطر نوشته شدن با حروف انگلیسی توسط داک تاپ بازنویسی شده است)

    لینک به نظر