م من چندساله که پنجه پای راستم تقریبا انگشت دومی زیرش یعنی همون کفش احساس کرختی …


 • سلام
  مرد و ۴۵ ساله م
  من چندساله که پنجه پای راستم تقریبا انگشت دومی زیرش یعنی همون کفش احساس کرختی وخشکی مث حالت بی حسی میکنم گاهی وقت کل انگشتمو میگیره،باهمین حال اگه زیرانگشتمو فشاربدم حس میکنم خوب شدوازکرختی وخشکی دراومد،،خواهشاراهنماییم کنید.

  ی سوال دیگه هم داستم ،تقریبا بیست روزازماه رمضان گذشته بود چون شبا تاسحرمینشستم وروزاخواب بودم یک روزبعدازنماز صب خواستم بخوابم تازه دوساعتی خوابیده بودم وخواستم پهلومو عوض ازبالشت دیدم سرم بشدت گیج رفت فکرکردم شاید بخاطر ماه رمضانه وفشارمو دیگه ترسیدم خوابم نبردرفتم روزمو خوردم کمی ابلیموخوردم اومدم خوابیدم گفتم غروب دیگه خوب میشم ،،هروقتم میخواستم بخوابم وقتی سرموروبالشت میذاشتم چن ثانیه ای سرم گیج میشدطوریکه موقع نمازم درحالت رکوع وسجده اگه مواظب خودم نمیبودم ونادید میگرفتم حتما می افتادم تاهمین یکماه پیش رفتم دکتر چهل قرص گاباپنتین۱۰۰بهم که هرشب بخورم،،ولی وقتی دوبستشوخورده بودم دیگه خودم خودسرانه قرص کلسیم خوردم حس کردم بهترشدم بنظرشمامال گاباپنتینه یا کلسیم؟
  درضمن من بیشتراوقات قرص اهن وفولیک اسیدم میخورم

  لینک به نظر