بزنم زبونم شل شده . قورت دادن غذا سخت شده . بزاق دهنم زیاد شده . …


  • سلام
    من نمیتونم خوب حرف بزنم زبونم شل شده . قورت دادن غذا سخت شده . بزاق دهنم زیاد شده . حافظه ام خیلی ضعیف شده. عضلات بدنم رگ به رگ میشن . لرزش در عضلات بدنم هست . بوها واسم عوض شده . طعم غذا ها رو حس نمیکنم . زود خسته و بی حال میشم . یکساله شروع شده و آروم آروم پیشرفت کرده و به اینجا رسیده. یک عده از متخصصان میگن موتور نورون هست که اونم در تست EMG فقط در زبانم مشاهده میشه . یک عده از متخصصان میگن نه قبول ندارم این نمیتونه موتور نورون باشه

    لینک به نظر