بهبود پیدا میکنه و معمولا تکرار نمیشه اما مواردی وجود دارد که هم تکرار میشود و …


  • سلام
    معمولا فلج بلز کامل بهبود پیدا میکنه و معمولا تکرار نمیشه اما مواردی وجود دارد که هم تکرار میشود و هم کامل بهبود نمی یابد.
    چون بیماری شما عود کرده بهتر است یک ام آر آی مغز با تزریق انجام شود.
    در مورد درمان ،در فاز حاد بعد از گذشت ده روز ،در صورت عدم بهبودی توصیه به فیزیو تراپی میشود. در صورت باقی ماندن فلج، جراحان معدودی(مغز و اعصاب یا گوش حلق بینی) عمل ترمیم نسبی را انجام میدهند

    لینک به نظر