عرض خسته نباشید،مدتی است خود وخانواده ام بعلت مشکلات قلبی تحت نظر دکتر بزرگوار جناب کاظمی …


  • با تقدیم احترام و عرض خسته نباشید،مدتی است خود وخانواده ام بعلت مشکلات قلبی تحت نظر دکتر بزرگوار جناب کاظمی اصل هستیم،از ایشان به خاطر حسن رفتار،سعه صدر،ارزش نهادن به وقت وزمانی که صرف شده وبه ایشان مراجعه شده کمال سپاسگزاری رادارم.مابه زبان قاصریم،همین بس که ایشان ازموهبات الهی برروی زمینند،خداوندازخلقت همچین مخلوقاتی است که بخودش میبالد

    لینک به نظر