سلام من گاهی کنار قلبم تیر می کشهگاهی بعد از مصرف الکل فشارم بالا میره امکان بیماری قلبی وجود داره؟ …