سلام من گاهی کنار قلبم تیر می کشهگاهی بعد از مصرف الکل فشارم بالا میره امکان بیماری قلبی وجود داره؟ …


  • سلام من گاهی کنار قلبم تیر می کشهگاهی بعد از مصرف الکل فشارم بالا میره امکان بیماری قلبی وجود داره؟

    لینک به نظر

    • سلام.لطفا سن و سابقه دیابت یا فشار یا چربی و سیگار و سابقه فامیلی رو ذکر کنید؟آیا دردها فعالیتی هست یا خیر؟چقدر طول میکشه؟آیا به جایی مثل کتف و پشت و فک و دست تیر میکشه؟

      لینک به نظر