درمانی(سلول های بنیادی )که چندروزپیش از موسسه رویان درتلویزیون پخش شدمیتوته واسه درمان همسرم مفیدباشه خواهشامحض رضای …


 • تشکربفرمایید آیا ویتیلیگودرمان داره؟
  وآیاسلول درمانی(سلول های بنیادی )که چندروزپیش از موسسه رویان درتلویزیون پخش شدمیتوته واسه درمان همسرم مفیدباشه
  خواهشامحض رضای خدا بیشتر راهنمایی فرماییدوپزشک حاذقی راکه میدانیدنتیجه خواهیم گرفت را به نام معرفی فرمایید.بضاعت مالی دارم ومیتوانم به هرکشوری که نتیجه قطعی بدهدببرم.
  ببخشین اگر خدای ناکرده همسرخودتون دچارویتیلیگومیشدند کجامیبردین وچه کارمیکردین؟؟؟
  خواهشاشماره تلگرام یا وایبر بفرماییدتا بیشتر ازجنابعالی راهنمایی بخواهیم
  درخصوص تغذیه توصیه هایی بفرمایید
  آیاتاکنون بیمارانیکه ویتیلیگو داشته اند بطورکامل درمان شده اندیانه؟
  انشاالله پس از درمان بنحومطلوب ازحضرتعالی تقدیر وتشکرخواهیم کردومحبت هایتان راجبران خواهیم کرد
  بانهایت احترام

  لینک به نظر