بندرم و فعلا نمیتونم بیام تهران واس سونوخونریزیم مثل پریود شده تقریبا ایامیتونم ی بسته دیگ …


  • سلام دکتر جان.ببخشید من بندرم و فعلا نمیتونم بیام تهران واس سونوخونریزیم مثل پریود شده تقریبا ایامیتونم ی بسته دیگ ال دی مصرف کنم…ممنون

    لینک به نظر