دکتر حاملگی خارج رحمی در آزمایش خون تشخیص داده میشه یعنی جواب آزمایش منفی میشه یا …


  • سلام .وقت بخیر.
    خانم دکتر حاملگی خارج رحمی در آزمایش خون تشخیص داده میشه یعنی جواب آزمایش منفی میشه یا مثبت؟
    مچکرم

    لینک به نظر