فاطمه عزیز سلام باید حتما دیده شود. …


  • سلام خانم دکترمن مجردم هیچ گونه رابطه ی نداشتم.چن ماهیه خروجی ناحیه تناسبیم یه خال گوشتی ماننددراومده یانمیدونم شایدم زاییده پوستی چون وقتی میخوابم کلا میره تو،وقتی میشینم درمیادقبلا ب نظرم جوش مانندبودبعدااینجوری شدتروخداکمکم کنین من دخترباحجب وحیاییم

    لینک به نظر