سلام میخاستم بپرسم شما میکرودرم هم انجام میدین وتاثیری روی جای زخم و تیرگیهای زانو آرنج و زیر بغل داره …


  • سلام میخاستم بپرسم شما میکرودرم هم انجام میدین وتاثیری روی جای زخم و تیرگیهای زانو آرنج و زیر بغل داره

    لینک به نظر