نسخه قبلا پیش شما امد م ولی با وجو د گران بودن دارو یکی دو …


  • سلام من یک نسخه قبلا پیش شما امد م ولی با وجو د گران بودن دارو یکی دو ماه بیش استفاده نکردم حلا برای اینک بیماری ماکولار امیلو ییدوزس پیشرفت نکند در حمام پوستما ن خشک واز این بدتر نشود چه کنیم وبرای کنترل خارش از چه پمادی استفاده کنی اخر این بیماری به کجا تم میشود لطفا راهنمای کنید با تشکر فراوان

    لینک به نظر