شما هستم دربیمارستان رازی پسوریاسیزدارم بعداز تشخیص جنابعالی آرنج دست راست من متورم شد واین ورم …


  • سلام خانم دکتر بیمار شما هستم دربیمارستان رازی پسوریاسیزدارم بعداز تشخیص جنابعالی آرنج دست راست من متورم شد واین ورم به ساعددستم نیز انتقال یافت به جراح عمومی مراجعه کردم گفت عفونت است ودو نوع آنتی بیوتیک یکی تزریقی ودیگری خوراکی تجویز نمود مصرف کردم ورم ساعد برطرف شد اما آرنج دستم بهبود نیافت بعد ازآن به توصیه یکی ازاقوام که پزشک می باشد به متخصص روماتولوژ مراجعه کردم تجویز خاصی نداشتند وفقط خواستند یک ماه صبر کنم وآزمایش مجدد بدهم سوال من ازجنابعالی این است که این ورم آرنج به پسوریاسیز ارتباط دارد یا خیر؟

    لینک به نظر