گیری پوست پارا دریافت کردم ظاهرا” پسوریاسیزاست .قسمتهای دیگری ازبدنم هم لکه های قرمز شبیه جوش …


  • سلام پاسخ پاتولوژی ازنمونه گیری پوست پارا دریافت کردم ظاهرا” پسوریاسیزاست .قسمتهای دیگری ازبدنم هم لکه های قرمز شبیه جوش وجود داردآیا همین بیماری است.باتشکر ازجنابعالی.

    لینک به نظر