دارم برای معافیت اقدام کردم گفتن پیش دکتر روئین تن باید برم قبل این پیام خیلی …


  • من سربازمممم دیسک کمر دارم برای معافیت اقدام کردم گفتن پیش دکتر روئین تن باید برم قبل این پیام خیلی استرس داشتم چون همه میفرستن پیش ی دکتری ک نا امید کنه ادمد ولی باز من ب خدا امید داشتم نه حرفایه این و اون تا اینکه رفتم تو گوگل وسرچ کردم اسم اقاس دکتر این جوری ک دوستان تعریف میکنن من خیلی خیلی امیدم بیشتر شده .

    لینک به نظر