واقعا آقای با شخصیتی هستن و نحوه برخوردشون با بیماران بسیار عالی است علاوه بر عملکرد …


  • آقای دکتر روئین تن واقعا آقای با شخصیتی هستن و نحوه برخوردشون با بیماران بسیار عالی است علاوه بر عملکرد عالی که در طبابت دارند اخلاق خوش ایشان و ارتباط برقرار کردن ایشان با بیمار مورد توجه من قرار گرفته اند و نوبت دهی مطب دکتر واقعا منظم هست .. مطب دکتر از امکانات خوبی و در سطح بالایی برخوردار است

    لینک به نظر